Home

Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel is 31 december 2018 met zijn activiteiten gestopt. Dit daar de gemeente Dongeradeel is opgegaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.
De gemeente Noardeast-Fryslân is aangesloten bij SunFriesland.

Toekomst:
In geval van urgente nood kan een aanvraag bij hen worden ingediend.

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden door medewerkers van hulp- en dienstverlenende organisaties, zoals maatschappelijk werk of medewerkers van gebiedsteams. Zie voor verdere informatie http://www.sunfriesland.nl

Veel succes hiermee

Bestuur Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel

 

 

Welkom op de website van de Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel.

De Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel (SSND) verleent incidentele steun aan inwoners van de gemeente Dongeradeel die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Wie zich in een dergelijke situatie bevindt en niet (meer) in aanmerking komt voor zogenaamde voorliggende voorzieningen als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Werk en Bijstand en/of het lokale armoedebeleid, kan een aanvraag om hulp doen bij de SSND

Naar aanleiding van de aanpassingen in Wet Werk en Bijstand is begin 2013 de
afspraak met de gemeente gemaakt dat de gezamenlijke cliënten de bijdragen die zij van het noodfonds en/of voedselbank ontvangen niet bij de gemeente hoeven te melden in het kader van de bijstandsverlening. De gemeente gaat er daarbij van uit dat er vanuit het noodfonds een goede screening heeft plaatsgevonden waardoor de bijdrage alleen terechtkomt bij degenen die het nodig hebben, waardoor zij kunnen aannemen dat de bijdrage/gift vanuit het oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is. De waarde van de bijdrage van noodfonds en/of voedselbank is daarbij niet van belang. Het wordt natuurlijk anders als iemand bijzondere bijstand aanvraagt voor kosten waarvoor hij/zij een bijdrage vanuit een noodfonds heeft ontvangen of zal ontvangen. In dat geval heeft de bijdrage wél invloed op de hoogte van de bijstand, en geldt daarvoor wél de inlichtingenplicht.

 

Comments are closed.