Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel is er voor alle inwoners van Dongeradeel die door omstandigheden in een bijzondere noodsituatie zijn geraakt. Soms is het niet mogelijk dit via reguliere voorzieningen als (bijzondere) bijstand of verzekering. De Stichting doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten.
Op 5 oktober 2016 is besloten dat een cliënt maximaal 3 jaar achtereenvolgens een aanvraag bij de Stichting kan indienen, daarna gaan we er vanuit dat er sprake is van een structurele situatie. Is de periode van schuldsanering beëindigd dan geldt hetzelfde. Aanvragen nadien ingediend worden afgewezen.”

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar:
• Personen met een minimum inkomen en/of personen die, bijvoorbeeld als gevolg van beslag op inkomen, al gedurende langere tijd op minimumniveau leven;
• Ouderen, zieken en kinderen in een achterstandsituatie

De aanvragen vinden plaats door het invullen van onderstaand aanvraagformulier. Aan u het verzoek, dit document te downloaden en deze aanvraag, bij voorkeur, per mail of per post toe te sturen.
Mailadres: info@noodfondsdongeradeel.nl (gewijzigd)
Postadres: S.S.N.D. Postbus 80 9100 AB Dokkum.

klik op onderstaande link
blanco-aanvraag-formulier 29-11-2016

 

Comments are closed.