Wat kunt u aanvragen

In principe staat Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel open voor alle aanvragen waarvan overtuigend is dat het om een noodzakelijke of zéér wenselijke bijdrage gaat. In eerste instantie wordt bij alle aanvragen gekeken of er een beroep gedaan kan worden op voorliggende voorzieningen zoals de (Bijzondere) Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning etc.

Bijdragen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld de aanschaf van:
• kleding
• huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine
• matras of bed nodig voor medische problemen
• noodzakelijk huisraad
Besluitvorming:
Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel streeft ernaar om binnen twee werkweken uitsluitsel te geven over de wens tot een huisbezoek of directe honorering van de aanvraag.

Het uitgangspunt van de stichting is dat zij geen aanvullende uitkeringsinstantie wil zijn. Dat wil zeggen dat er niet op jaarbasis of anderszins een maandelijkse tegemoetkoming wordt verleend.

 

Comments are closed.