Aanvraag procedure

Het aanvragen vindt plaats door het volledig invullen van het aanvraagformulier wat u op pagina AANVRAGEN kunt downloaden.
HET CONTACTFORMULIER IS DAAR NIET VOOR BEDOELD!
Eén keer per maand is er een overleg van bestuursleden die de screening ( intake) en besluitvorming voor hun rekening nemen. Daarbij worden nieuwe aanvragen verdeeld en worden ervaringen of te nemen beslissingen getoetst.
Daarbij wordt gekeken of een huisbezoek, voor het verstrekken van informatie of verheldering van de aanvraag, gewenst is. Daarover zal dan met u contact worden opgenomen.
Uitgangspunten bij de huisbezoeken zijn dat deze bezoeken in principe door twee intakers plaats vindt.
Tijdens een huisbezoek zal met u zal worden doorgenomen of u al gebruik maakt van de voorzieningen die voor u beschikbaar zijn.
Het blijkt namelijk dat niet iedereen van alle mogelijkheden op de hoogte is. Vooraf aan de aanvraag is het voor u zinvol de linken aan de rechterzijde en op de volgende pagina na te lopen. Deze kunnen u al veel informatie geven.
Tijdens een huisbezoek zal ook de aanvraag worden besproken echter er zullen geen toezeggingen worden gedaan niet eerder dan na afstemming met het bestuur.

 

Comments are closed.