Veel gestelde vragen

Als een aanvraag is ingediend wordt dit dan direct gehonoreerd?
Nee, de aanvraag zal de volgende procedure verlopen:
Eén keer per maand is er een overleg van bestuursleden die de screening ( intake) en de besluitvorming voor hun rekening nemen. Daarbij worden nieuwe aanvragen verdeeld en worden ervaringen of te nemen beslissingen getoetst.
Daarbij wordt gekeken of een huisbezoek, voor het verstrekken van informatie of verheldering van de aanvraag, gewenst is.
Uitgangspunten bij de huisbezoeken zijn dat deze bezoeken in principe door twee intakers plaats vindt en dat tijdens het bezoek geen toezeggingen worden gedaan niet eerder dan na afstemming met het bestuur.
Wat is de rol van intaker
Buiten de noodzakelijk geachte gegevens die in de aanvraag moeten worden aangeleverd blijkt dat het zinvol is een huisbezoek af te leggen en, indien er schulden zijn, het ontstaan ervan en de wijze hoe hier mee wordt omgegaan te bespreken.
Ook andere knelpunten kunnen spelen waarvoor de intakers misschien handige tips kunnen geven of u kunnen doorverwijzen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten waar ze allemaal recht op hebben. Dit is voor de gemeente Dongeradeel reden geweest om de SSND te subsidiëren met als voorwaarde dat de vrijwilligers van de SSND de aanvragers op de mogelijkheden zullen wijzen.

 

Vervolgprocedure
De intakers maken een rapportage op en deze zal worden besproken in het bestuursoverleg. Vervolgens ontvangt de aanvrager het besluit.

Wat gebeurt er met mijn informatie
De door u verstrekte informatie en de bezoekrapportage worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met andere ook niet met gemeentelijke instanties.

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?
Iedere, door gemeente of donateurs verstrekte bijdrage komt voor +/- 98% ten goede aan hulp aan cliënten. De bestuursleden zetten zich belangeloos in waardoor alleen bureaukosten zoals abonnementskosten voor de website/postbus/ Kamer van Koophandel en kopieerkosten van de giften/subsidie worden ingehouden. Voor meer informatie zie daarvoor de diverse verantwoordingen.

 

Comments are closed.