Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel heeft als vestigingsplaats Dokkum en is een door de belastingdienst erkende “Algemeen Nut Beogende Stichting”.
Het ANBI is een particulier initiatief die het voor donateurs makkelijk(er) maakt om goede doelen te vinden. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De stichting kan alleen functioneren als er voldoende geld beschikbaar is. Geld dat volledig ten goede komt aan mensen in een urgente noodsituatie. De bureaukosten van de stichting worden, door de inzet van de vrijwilligers, zo klein mogelijk gehouden waardoor +/- 97% van de beschikbare gelden bij de aanvragers terechtkomen.
De bestuursleden zetten zich belangeloos in waardoor alleen bureaukosten zoals abonnementskosten voor de website/postbus/ Kamer van Koophandel en kopieerkosten van de giften/subsidie worden ingehouden.
Voor meer informatie zie de diverse verantwoordingen bij de publicaties

U kunt de stichting gedenken met een legaat in uw testament deze legaten zijn vrijgesteld van hoge successierechten.
Individuele personen en bedrijven kunnen ook een gift overmaken aan Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel, bankrekening NL71ABNA0473110768.

 

 

Comments are closed.