Over Ons

De SSND is een stichting voor noodhulp, opgericht op 27 juni 2009. Op basis van de samenwerking wordt door particulieren, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties samengewerkt voor individuele noden.
Activiteiten:
In het jaar 2009 en 2010 heeft de Stichting haar inkomsten verkregen uit een particuliere gift van een in de gemeente Dongeradeel gevestigde ondernemer die deze gelden aan de stichting in beheer heeft toevertrouwd. De aldus bijeengebrachte gelden worden als regel uitgekeerd in de vorm van een gift.
In 2010 heeft ook de gemeente Dongeradeel aan de stichting subsidie verstrekt waarbij de voorwaarde is gesteld de aanvragers van informatie te voorzien over de mogelijkheden waar men recht toe heeft.
Aard van de hulp:
De SSND is er voor alle inwoners van Dongeradeel die door omstandigheden in een bijzondere noodsituatie zijn geraakt. Die men niet zelf kan oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen als (bijzondere) bijstand of verzekering. De Stichting doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten
Gebied:
De SSND is er uitsluitend voor bewoners van Dongeradeel
Het dagelijks bestuur bestaat vanaf 1-12-2013 uit Mevrouw M. Rodenburg (voorzitter) Mevrouw C. Eikhout (penningmeester) de heer J.Wagenaar (secretaris) en de heer P.Verheijen algemeen bestuurslid.

Dit dagelijks bestuur wordt ondersteund door 3 leden te weten Mevrouw A. de Jonge Schuster, de heer H. Halbersma en de heer C. Valkenburg. Deze fungeren als klankbordgroep voor het dagelijks bestuur en vervullen, deels, een rol als intaker.

 

Comments are closed.