19 november 2018

 

Het Bestuur van Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel stopt 31 december 2018 met zijn activiteiten.  Dit daar de gemeente Dongeradeel met ingang van 1 januari 2019 zal zijn overgegaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Het werkgebied wordt daardoor dusdanig uitgebreid dat het niet meer te realiseren valt de inwoners van de gemeente te bedienen.

Toekomst:

De, dan voormalige gemeentes, Dongeradeel, Ferweradeel en Kollumerland zijn reeds lange tijd aangesloten bij de Stichting Urgente Noden Friesland (SUNFriesland)  Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van hulp- en dienstverlenende organisaties, zoals maatschappelijk werk of medewerkers van gebiedsteams. Zie voor verdere informatie http://www.sunfriesland.nl

22-1-2018

Een link naar de Minimagids 2017 van de DDFK gemeente is toegevoegd!
Hierin alle relevante informatie rondom gemeentelijke en andere regelingen!

Minimagids 2017

Nieuws

30-11-2016

Hutspot-opbrengst gaat naar het Sociaal Noodfonds Dongeradeel

BUITENPOST – Het sociaal Noodfonds Dongeradeel heeft € 370,- ontvangen van Lionsclub Kollum Lits en Lauwers. Dit bedrag is het resultaat van een hutspot-verkoop tijdens de Oogstdag van de Kruidentuin in Buitenpost. Bij de overhandiging van een cheque aan Cor Valkenburg vertelde Jopie Oosterhof, namens de Lionsclub dat zij onder de indruk is van de activiteiten die het fonds ontplooit voor mensen die vaak onverwacht en plotseling in ernstige noodsituaties terechtkomen.

8 oktober 2016
kinderhulp
Het SSND werkt samen met Actie Pepernoot. Dit is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en de vrienden loterij die deze actie jaarlijks organiseert. Met deze actie willen zij zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in armoede ook een pakjesavond bezorgen.
U hoort nog van ons

5 oktober 2016
Door het bestuur is besloten dat een cliënt maximaal 3 jaar achtereenvolgens een aanvraag bij de Stichting kan indienen, daarna gaan we er vanuit dat er sprake is van een structurele situatie. Aanvragen nadien ingediend worden afgewezen.”

7 maart 2016

Samenwerking……….

De Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel (SSND) werkt – waar mogelijk en noodzakelijk – graag samen met andere instanties die zich bezighouden met het verlenen van hulp in noodsituaties.
Steeds regelmatiger is er b.v. overleg met de Stichting Urgente Noden Friesland (SUN-Friesland) om in gezamenlijkheid te zoeken naar praktische oplossingen voor mensen die zich met het absolute minimum moeten zien te redden.
Tot onze grote vreugde ontvingen we recent € 400,- van het Nationaal Fonds Kinderhulp voor de aanschaf van een computer voor een gezin met 4 schoolgaande kinderen. Ook dit is een prachtig voorbeeld dat laat zien waartoe goede samenwerking kan leiden.
De SSND zal zich ook in de toekomst blijven inzetten om samenwerking met andere instanties hoog op de agenda te houden. We dienen tenslotte allen hetzelfde doel!
kinderhulp

28 april 2015 Siedzje & Sammelje
“Ik zou best een volkstuin willen hebben, maar ik weet niet waar ik moet beginnen en ik kan het ook niet betalen”.
zie de berichtgeving over een mogelijke deelname aan een volkstuin! 1 flyer siedzje en sammelje

9 maart 2015 zie normbedrag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015.

Een aanvraag kan zowel schriftelijk ( aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongeradeel 2015) als digitaal. Het laatste via de site van de gemeente Dongeradeel.

24 mei 2014: De SSND verleent haar cliënten de mogelijkheid tot het verbouwen eigen groente!

Nieuw is, dat de Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel in samenwerking met de kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve in Dokkum, vanaf dit jaar de mogelijkheid biedt om een moestuin te onderhouden. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat (potentiële) cliënten van het noodfonds Dongeradeel zonder dat er kosten aan verbonden zijn heerlijk aan de slag kunnen in een gezellige omgeving. “Siedzje en Sammelje”, wat is er mooier dan de met je eigen handen gekweekte groenten te oogsten en te eten!! De grond is inmiddels prima voorbereid en er is ook al het nodige gezaaid en gepoot. Wees er dus snel bij om straks te kunnen oogsten en ook je eigen groenten te verbouwen. Ervaring is niet direct nodig want er is op drie ochtenden in de week een ervaren tuinder aanwezig. Een moestuin vraagt voortdurende zorg, dus “bezint eer ge begint”. Als je er zin in hebt mail dan naar info@noodfondsdongeradeel.nl, we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

15 mei 2014: Nieuwe links zijn op de voorpagina geplaatst zoals Jou Mar Fuort in NO Friesland/ De Dockumer Sneuper/ Gratis gezocht/ aangeboden Friesland
Men moet zich hiervoor aanmelden als lid

Goedkoop, gezond en snel aan tafel Met weinig geld rondkomen is een opgave voor steeds meer mensen. Bijstandsgerechten geeft algemene tips en adviezen om rond te komen.
Het geeft recepten uit voor maaltijden die voor maximaal €5,- per “standaardgezin” te bereiden zijn.

1-4-2014 De Streekkrant heeft onderstaand artikel geplaatst. zie http://www.destreekkrant.nu.
Wat als je koelkast het ineens begeeft

Maart 2014: de gemeente Dongeradeel stelt wederom subsidie voor het SSND beschikbaar!

Februari 2014: de gemeente Dongeradeel is aangesloten bij SUNFriesland. Het grote winstpunt voor de aanvragers van het SSND is, dat daar waar uitzonderlijke situaties spelen, het SSND kan samenwerken met SUNFriesland.

 

Comments are closed.