Doelstelling

Het doel van de stichting is verwoord in artikel 2 van de oprichtingsakte zoals hieronder is vermeld:
1. De stichting heeft ten doel, zonder winstoogmerk:
• het in kaart brengen van (stille en verborgen) armoede in de gemeente Dongeradeel en het bestrijden van deze armoede;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het houden van inzamelingsacties;
• het werven van donateurs;
• het actief benaderen van ondernemers;
• het publiceren over armoedeproblematiek;
• ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van het fonds;
• het ondersteunen van mensen die onverwacht tegenslagen en financiële problemen hebben.

 

Comments are closed.