Resultaten

  De Stichting verleende eenmalig materiële hulp aan inwoners van Dongeradeel die in een financiële noodsituatie verkeerden die ze niet zelf konden oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk was via reguliere voorzieningen als (bijzondere) bijstand of verzekering.
  Voorbeelden zijn:
  • Een echtpaar waarbij voortijdig en onrechtmatig loonbeslag werd gepleegd waardoor er plotseling geen voeding meer beschikbaar was;
  • Een gezin met drie kinderen (ouders bijstandsuitkering) waarvan de oudste een deugdelijke fiets moest hebben om dagelijks naar het voortgezet onderwijs in Dokkum te gaan;
  • Een alleenstaande moeder die voor haar kinderen winterkleding wilde aanschaffen;
  • Het verschaffen van een bed en matras voor een veertien jaar oude zoon die inmiddels 20 centimeter buiten zijn huidige bed en matras was gegroeid;
  • Het vergoeden van € 330,- aan legeskosten voor een man die al 11 jaar legaal in Dokkum woont met status maar elke 5 jaar zich opnieuw bij de IND moet aanmelden voor verlenging en daar dit bedrag moet neertellen;
  • Een gezin dat in aanmerking kwam voor de Voedselbank maar niet beschikte over een koel- c.q. vrieskast om dat verstrekte voedsel te kunnen verdelen over veertien dagen.

  Zie op de pagina Donateurs de diverse jaarverslagen en verantwoordingen.

 

Comments are closed.