Wie kan aanvragen

Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel is er voor alle inwoners van Dongeradeel die door omstandigheden in een bijzondere noodsituatie zijn geraakt die men niet zelf kan oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen als (bijzondere) bijstand of verzekering. De Stichting doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten.

 

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar:

    • Personen met een minimum inkomen en/of personen die, bijvoorbeeld als gevolg van beslag op inkomen, al gedurende langere tijd op minimum-niveau leven;
    • Ouderen, zieken en kinderen in een achterstandsituatie

De aanvragen kunnen door iedere inwoner van Dongeradeel worden ingediend Dit is mogelijk door het aanvraagformulier te downloaden Dit kunt u doen via de pagina AANVRAGEN.

Het formulier kan vervolgens , via de mail, worden toegezonden aan info@noodfondsdongeradeel.nl of via de post naar het S.S.N.D Postbus 80 9100AB Dokkum
Er wordt van uitgegaan dat de gegevens naar waarheid worden ingevuld!

Het vragen om en verstrekken van nadere informatie e.d. gaat via de contact pagina met de stichting.

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt voor de privacy van degenen die de zich bij het noodfonds aanmelden. Uw gegevens mogen derhalve niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven. De stichting en iedereen die bij de toekenning betrokken is, verplicht zich om zich hieraan strikt te houden

 

Comments are closed.